NSM ผนึกกำลัง สมาคมวิทย์ฯ ร่วมด้วย มูลนิธิ สอวน. และสพฐ. เปิดค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 15

NSM ผนึกกำลัง สมาคมวิทย์ฯ ร่วมด้วย มูลนิธิ สอวน. และสพฐ. เปิดค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 15

09-06-2023
ScienceCamp15-01

9 มิถุนายน 2566 / รศ.ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และกรรมการ อพวช. เป็นประธานเปิด ค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 15 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ พร้อมด้วย ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM รศ.ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์ ประธานคณะกรรรมการการจัดค่าย Thai Science Camp และดร.โชติมา หนูพริก รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมพิธีเปิดค่ายฯ ดังกล่าว โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2566 โดยมีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 150 คนจากทั่วประเทศ ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM จ.ปทุมธานี

ScienceCamp15-02ScienceCamp15-03ScienceCamp15-04ScienceCamp15-05ScienceCamp15-06ScienceCamp15-08ScienceCamp15-09ScienceCamp15-10