NSM จัด “ค่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์” (Junior Thai Science Communicator Camp)

NSM จัด “ค่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์” (Junior Thai Science Communicator Camp)

04-05-2023
JTSC

4 พฤษภาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิด “ค่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์” (Junior Thai Science Communicator Camp) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนจากกิจกรรม “ต้นกล้านักวิทย์” ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนที่ NSM จัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารกับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์แถวหน้าของประเทศไทย โดยค่ายฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566 ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

JCSC023JCSC02