องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ STEM Education

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ STEM Education

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ STEM Education

6 ธันวาคม 2561 – ปทุมธานี/ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ STEM Education ตอน นักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ ในรูปแบบ STEM Education โดยมี ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ ณ ห้องประชุมยูเรก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

61261-1

61261-5

61261-6

61261-14

61261-21

61261-19

61261-20

61261-17

61261-18

61261-33

61261-32

61261-30

61261-28

61261-27

61261-26

61261-25

61261-24

61261-23

61261-10

61261-22

61261-16

61261-15

61261-13

61261-12

61261-11

61261-9

61261-8

61261-7

61261-4

61261-3

61261-2

61261-1

61261-5

PrevNext

61261-5 61261-6 61261-14 61261-21 61261-19 61261-20 61261-17 61261-18 61261-33 61261-32 61261-30 61261-28 61261-27 61261-26 61261-25 61261-24 61261-23 61261-10 61261-22 61261-16 61261-15 61261-13 61261-12 61261-11 61261-9 61261-8 61261-7 61261-4 61261-3 61261-2 61261-1