NSM จัดกิจกรรมครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนา อพวช.

NSM จัดกิจกรรมครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนา อพวช.

30-01-2024
NSM00129-1

29 มกราคม 2567/ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จัดกิจกรรมครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนา อพวช. โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพวช. ร่วมถวายสักการะพระบรมรูปและพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) บริเวณโถงอาคารสำนักงาน อพวช. พร้อมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ อพวช. ได้ปันน้ำใจส่งความห่วงใยจัดกิจกรรมปันสิ่งของเพื่อน้อง ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต

NSM00129-12NSM00129-13NSM00129-14NSM00129-15NSM00129-19

 

NSM00129-16NSM00129-17NSM00129-187

โดยในวันดังกล่าว อพวช. ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศพนักงานดีเด่น ประจำปี 2566 ให้กับ นางสาวฐาปนี อัศวโชคชัย ผู้อำนวยการ กองสารสนเทศการตลาด สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย และลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2566 ให้กับ นางสาวสุภาวดี เที่ยงบางหลวง ตำแหน่งนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพวช. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

NSM00129-1212NSM00129-15NSM00129-18745