อพวช. ขอเชิญชมการแข่งขันแบบออนไลน์ในการแข่งขัน

อพวช. ขอเชิญชมการแข่งขันแบบออนไลน์ในการแข่งขัน

09-12-2021
อพวช. ขอเชิญชมการแข่งขันแบบออนไลน์ในการแข่งขัน

อพวช. ขอเชิญชมการแข่งขันแบบออนไลน์ในการแข่งขัน FIRST® LEGO® League Thailand Season 2020/21 มาร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันได้ที่ FACEBOOK : LEGO Education Partner Thailand 

กำหนดการการแข่งขัน (ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป)
- รุ่น Explore ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
- รุ่น Challenge ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

มาเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับน้อง ๆ เยาวชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK : LEGO Education Partner Thailand
LINE : @legoeducation_th โทร. 0-2459-4731-8 อีเมล์ : sales@gammaco.com เว็บไซต์ : www.gammaco.com

 

1

 

ที่มาของโครงการ
การแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE (FLL) จัดขึ้นโดยองค์การ FIRST ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมีจำนวนสมาชิกกว่า 70 ประเทศทั่วโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้จะปรับการแข่งขันให้เป็นในรูปแบบออนไลน์เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับหัวข้อการแข่งขัน FLL Challenge 2020/21 คือ RePLAY โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจบนสนาม (Robot Performance) การนำเสนอโครงงาน (Project) และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Values) โดยกลุ่มเป้าหมายสำหรับการแข่งขัน คือ กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ที่มีช่วงอายุระหว่าง 9 – 16 ปี และหัวข้อการแข่งขันสำหรับ FLL Explore คือ PLAY MAKERS โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การนำเสนอโครงงาน (Project) และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Values) กลุ่มเป้าหมายสำหรับการแข่งขัน คือ กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีช่วงอายุระหว่าง 6 – 10 ปีสำหรับประเทศไทยผู้จัดงานอย่างเป็นทางการ คือ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยทีมผู้จัดงานฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางผู้จัดงานจึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE 2020/21 หรือ FLL ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหาและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ