อพวช. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี

อพวช. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี

06-10-2023
1

6 ตุลาคม 2566 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 133 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง

1