อพวช. ร่วมกับ สทป. จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2022

อพวช. ร่วมกับ สทป. จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2022

13-05-2022
พิธีเปิด cansat 2022

 

12 พ.ค. 65 นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สปท.) ร่วมเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2022 กิจกรรมที่ช่วยสร้างรากฐานให้เยาวชนต่อยอดการเรียนรู้และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศของประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีทีมเยาวชนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 15 ทีม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายสุวรงค์ รองผอ.อพวช.พิธีเปิด CANSAT