NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ 

NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ 

16-06-2023
Enjoy112

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.นันทิดา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. และดร.เอกพงศ์ ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวโน้มและโอกาสของอาชีพ STEM ในอนาคต" และหัวข้อ "วางแผนชีวิต พิชิตเป้าหมาย กับ Enjoysciencecareers.nsm.or.th แพลตฟอร์ม" ปูเส้นทางสู่อาชีพ STEM แห่งอนาคต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรม ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่

์NSM88794Enjoy1126Enjoy1127Enjoy1123Enjoy11245Enjoy11265Enjoy112879