เด็กชายปัทวิณฯ และนายวุฒิชัยฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวิดีโอ “NSM TikTok Challenge ชุด A Day @ NSM”

เด็กชายปัทวิณฯ และนายวุฒิชัยฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวิดีโอ “NSM TikTok Challenge ชุด A Day @ NSM”

16-01-2023
223

ปทุมธานี – 14 มกราคม 2566 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “NSM TikTok Challenge ชุด A Day @ NSM” ภายใต้แนวความคิด “ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 80 ผลงาน ผลปรากฏว่า เด็กชายปัทวิณ ปัญญารัตนากร คว้ารางวัลชนะเลิศ ในประเภทเด็กและเยาวชน นักเรียน – นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี และนายวุฒิชัย พึ่งแม้น คว้ารางวัลชนะเลิศ ในประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยมีพิธีมอบรางวัล    ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดในการพัฒนาด้านการสื่อสารให้เข้ากับยุคสมัยทันสถานการณ์ จึงได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “NSM TikTok Challenge ชุด A DAY @ NSM”  ขึ้น ภายใต้แนวความคิด “ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” เพื่อเปลี่ยนมุมมองของการมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแล ของ อพวช. ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้ดูสนุกสนาน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นอีกตัวเลือกของนักท่องเที่ยวทั่วไปมากขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน”

สำหรับกิจกรรมการประกวด “NSM TikTok Challenge ชุด A DAY @ NSM” มีผู้ส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้ามามากกว่า 80 ผลงาน โดยผลการประกวดฯ ในแต่ละประเภท มีดังนี้

ประเภทเด็กและเยาวชน นักเรียน – นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี 
ได้รับเกียรติจาก คุณชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบรางวัล

01

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลรวม 10,000 บาท ได้แก่ เด็กชายปัทวิณ ปัญญารัตนากร

02

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลรวม 7,000 บาท ได้แก่ เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์

03

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลรวม 5,000 บาท ได้แก่ เด็กชายบุณพจน์ บุญประเสริฐ

รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 เงินรางวัลรวม 1,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงบัวทิพย์ เจนชวลิตมงคล
รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 เงินรางวัลรวม 1,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงปุณยนิมมาน์ แหลมม่วง
รางวัลชมเชยลำดับที่ 3 เงินรางวัลรวม 1,000 บาท ได้แก่ เด็กชายสืบสกุล กอรีย์

ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล

 

05

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลรวม 10,000 บาท ได้แก่ นายวุฒิชัย พึ่งแม้น

06

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลรวม 7,000 บาท ได้แก่ นางสาวรัตน์เกล้า ทองแท้

07

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลรวม 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวสุวรรณษา แจ้งจิตร

08

รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 เงินรางวัลรวม 1,000 บาท ได้แก่ นายอภิชัย บุญมาก

09

รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 เงินรางวัลรวม 1,000 บาท ได้แก่ นายวรพล กาวีระ

10

รางวัลชมเชยลำดับที่ 3 เงินรางวัลรวม 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวสกาวเดือน เข็มนาค

11

รางวัลชมเชยลำดับที่ 4 เงินรางวัลรวม 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวสุวิกาญจน์ ชูแก้ว

รางวัลชมเชยลำดับที่ 5 เงินรางวัลรวม 1,000 บาท ได้แก่ นายกฤษณะ ยินดีตาม

ผศ.ดร.รวินฯ ทิ้งท้ายแสดงความยินดี “ขอชื่นชมทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน กิจกรรมนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนได้ร่วมกันสร้างประสบการณ์มหัศจรรย์ด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ และสร้างการรับรู้ในการท่องเที่ยวเชิงสาระบันเทิง (Edutainment) 
ต่อสาธารณะในวงกว้างอีกด้วย”