จัดแสดงนิทรรศการ “เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย” ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2565

จัดแสดงนิทรรศการ “เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย” ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2565

25-03-2022
จัดแสดงนิทรรศการ “เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย” ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดแสดงนิทรรศการ “เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย” ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2565 ภายใต้ธีมงาน “Ancient Siam” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

S 106913796

S 106913807

ภายในงานผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับ “ของเล่นภูมิปัญญาไทย” และได้ทดลองประดิษฐ์ด้วยตนเอง เช่น “แมลงปอไม้ไผ่” ที่อาศัยหลัก “สมดุล” ในการวางตำแหน่งที่เป็น “จุดหมุน” สำหรับวางของตัวแมลงปอบนแท่นไม้  เพื่อให้ทรงตัวได้ “กำหมุน หรือ กังหันไม้ไผ่” ของเล่นไทยที่เรียนรู้เกี่ยวกับ “ความเฉื่อย” ที่วัตถุสามารถรักษาสภาพการหมุนอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การปั่นจักรยาน เมื่อเราหยุดปั่นแล้ว รถจักรยานยังสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในระยะหนึ่ง และ “จักจั่นเสียงใส” เป็นของเล่นเกี่ยวกับ “เสียง” เมื่อแกว่งจักจั่น จะเกิดการเสียดสีระหว่างเชือกกับสนที่ติดอยู่ปลายไม้ ทำให้เกิดเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในกระบอกไม่ไผ่

S 106913809

นอกจากนี้ ยังได้สนุกไปกับของเล่นจากกระดาษ “ภาพลวงตานานาสัตว์” ที่สามารถมองเป็น “ภาพสามมิติแบบจำลอง” โดยการมองบริเวณดวงตาของสัตว์ด้วยตาข้างเดียว และเคลื่อนย้ายตัวเองไปมา ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพที่เห็น Witch card ภาพ 2 ภาพที่ขนาดเท่ากัน แต่เห็นไม่เท่ากัน เนื่องจากเส้นโค้งของภาพ Periodic Cube การประกอบรูบิคตารางธาตุ 

S 106913806

นิทรรศการฯ ชุดนี้ นอกจากได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ พร้อมทั้งประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าชมในงานเทศกาลฯ ดังกล่าว โดย อพวช. มีความยินดีที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

S 106913799