นักเรียนวารีเชียงใหม่ ชนะเลิศการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2562 ในชุดการแสดง “เมขลา รามสูร”

นักเรียนวารีเชียงใหม่ ชนะเลิศการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2562 ในชุดการแสดง “เมขลา รามสูร”

09-12-2021
นักเรียนวารีเชียงใหม่ ชนะเลิศการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2562 ในชุดการแสดง “เมขลา รามสูร”

ปทุมธานี / 28 พ.ค. 2562 – นักเรียนวารีเชียงใหม่ ชนะเลิศการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2562 ในชุดการแสดง “เมขลา รามสูร” ประยุกต์วิทยาศาสตร์เข้ากับความเป็นไทยได้อย่างลงตัว โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผู้จัดการประกวดเตรียมส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงรางวัลในเวทีประกวดนานาชาติ ที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 24 -27 กรกฏาคม 2562 ต่อไป

299A4956
          ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการแสดงละครวิทยาศาสตร์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครที่สนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ โดยอาศัยหลักการและการทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ใช้สื่อผสม บทละคร และอุปกรณ์เพื่อเล่าถึงปรากฏการณ์รอบตัว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับความสนุกสนาน อพวช. จึงได้จัดการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการแสดงละครวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ขึ้น เป็นปีที่ 2 โดยปีนี้ อพวช. ตั้งโจทย์ในการแข่งขันคือ “ชีวิตดี เคมีช่วยได้” (Chemistry Makes Life Better) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งตารางธาตุ International Year of the Periodic Table of Chemical Elements (IYPT 2019) ที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ

004
          ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศในการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2562 ภายใต้โจทย์ “ชีวิตดี เคมีช่วยได้” (Chemistry Makes Life Better) เป็นของนักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกอบด้วย ด.ญ.นภิสรา กลิ่นขจร ด.ช.กมล ทาคาฮาคิ ด.ญ.พลอยนิตา ธนะพงศ์นิธิศ ด.ญ.พิมพ์พิชชา อุตรพงศ์ ด.ญ.กชพร จิตวิสุทธิ และด.ญ.อีว่า พลายิสโนะ อาจารย์ที่ปรึกษานางฉวีวรรณ อ้นโสภา จากละครชุด “เมขลา รามสูร”

005

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นของโรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกอบด้วย ด.ญ.เอรียาห์ จารุศศิธร ด.ญ.ปาลิดา นนทิวัฒน์วณิช ด.ช.กรชนก ศรียุทธไกร ด.ช. วรากร อรุณโรจน์ ด.ช.ธนภูมิ ศิริบรรพิทักษ์ ด.ช.เดชาธร แก้วพิชัย ด.ญ.ธัญญธร แซ่ติ้ง ด.ญ.ภนิดา วงศ์ทิพย์พันธ์ และ ด.ช.ณภัทร คล้ำจีน อาจารย์ที่ปรึกษา นางพรพรรณ จารุศศิธร จากละครชุด “Thank You Chemistry”

007

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นของโรงเรียนเผดิมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกอบด้วย ด.ญ.เทวิกา มังกรเสถียร ด.ญ.นพรรณพ นิพนธ์ศักดิ์ ด.ญ.อชิรญา อภิรักษ์ธารา ด.ญ.ณัฐนพิน วงศ์อนันต์ ด.ช.เสาเอก ช้อนสวัสดิ์ ด.ช.มีรัชต์ ดาทอง ด.ช.นวพล เจนปัญญารัตน์ และ ด.ช.ศุภกรณ ขามพลา อาจารย์ที่ปรึกษานางกรรณิการ์ รัตนประสบ จากละครชุด “Miracle chemical for life”

003
         นางฉวีวรรณ อ้นโสภา อาจารย์ที่ปรึกษาทีมละคร จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อนไม่ใช้เรื่องง่ายเนื่องจากปีนี้ ทีมโรงเรียนอื่น ๆ ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน แต่สิ่งที่ทีมโรงเรียนวารีแตกต่างน่าจะมาจากการที่การแสดงของเรามีการประยุกต์ใช้ความเป็นไทยเข้ากับวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว โดยดัดแปลงโครงเรื่องจาก เมขลา รามสูร ที่ว่านางเมขลาถือดวงแก้ววิเศษที่มีแสง รามสูรทำให้แก้วเมขลาไม่มีแสง เหล่านางฟ้าจึงมาช่วยกันทำให้แก้วเมขลาเรืองแสงอีกครั้งโดยใช้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเข้ากับโจทย์ “ชีวิตดี เคมีช่วยได้” นอกจากนี้ทีมนักแสดงของเราก็มีพื้นฐานนาฏศิลป์ จึงทำให้การรำอ่อนช้อยสวยงามน่ามอง และสุดท้ายคือความภาคภูมิใจที่การแสดงชุดนี้ของทีมจะได้ไปโชว์ความเป็นไทยในเวทีนานาชาติ ที่กรุงปักกิ่งอีกด้วย