อพวช. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ และดาวเทียม THEOS-2A ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. จ.ชลบุรี

อพวช. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ และดาวเทียม THEOS-2A ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. จ.ชลบุรี

12-03-2024
KH74

11 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ และดาวเทียมTHEOS - 2A โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางปวีณา แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี พล.ต.อำนาจ ดอนงาม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พลตำรวจตรีธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี กรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากร สทอภ. พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ดังกล่าว ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ณ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

KH02KH04