ขยายความสุขอย่างต่อเนื่องมอบส่วนลดพิเศษ! 50 % สำหรับค่าเข้าชม “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” จากราคาค่าเข้าชมปกติ 200 บาท เหลือเพียง 100 บาทเท่านั้น

ขยายความสุขอย่างต่อเนื่องมอบส่วนลดพิเศษ! 50 % สำหรับค่าเข้าชม “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” จากราคาค่าเข้าชมปกติ 200 บาท เหลือเพียง 100 บาทเท่านั้น

09-12-2021
ขยายความสุขอย่างต่อเนื่องมอบส่วนลดพิเศษ! 50 % สำหรับค่าเข้าชม “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” จากราคาค่าเข้าชมปกติ 200 บาท เหลือเพียง 100 บาทเท่านั้น

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายความสุขอย่างต่อเนื่องมอบส่วนลดพิเศษ! 50 % สำหรับค่าเข้าชม “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” จากราคาค่าเข้าชมปกติ 200 บาท เหลือเพียง 100 บาทเท่านั้น หวังเติมความสุขให้คนไทยทุกคน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และนิเวศวิทยากับสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ยังคงมอบส่วนลดค่าเข้าชม 50 % อย่างต่อเนื่องโดยขยายเวลายาวไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. โดยหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนุกไปกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ของ อพวช. โดยถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เติมเต็มความสุขของทุกคนในครอบครัว และถือเป็นการส่งต่อความสุขเล็กๆ ให้กับคนไทยและทุกครอบครัวได้ใช้เวลาพักผ่อนอย่างมีความสุขและผ่อนคลายกับภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ยังจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวที่น่าสนใจในช่วงนี้ โดยนำเสนอเรื่องราวความหลากหลายทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับแม่น้ำในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก กับ นิทรรศการ “สายน้ำและชีวิต : มหานทีและวิถีชนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก” โดยจะบอกเล่าความสำคัญของน้ำและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจของวิกฤตของสถานการณ์น้ำและผลกระทบจากการใช้น้ำ นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาแหล่งน้ำและแม่น้ำในภูมิภาคเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยนิทรรศการ ฯ ดังกล่าว จัดแสดง ณ โถงนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

สำหรับพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122 , 2123 หรือ www.nsm.or.th และ Facebook : NSMThailand

 

Wall-of-Life1600x1067

TROPICAL1600x1067

T1600x1067

ex

103837112273341600x1065

103837109123291600x1065

31600x1067