อว. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

อว. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

18-02-2022
อว. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

17 มกราคม 2565 / อพวช. ให้การต้อนรับ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะผู้บริหารกระทรวง อว. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

299A3449 1600x1067

299A3474 1600x1067

 

299A34651600x1067

299A35391600x1067

299A34221600x1067

299A34341600x1067

299A35821600x1067

299A36731600x1067

299A36621600x1067

299A36611600x1067

299A36551600x1067

299A36471600x1067

299A36451600x1067

299A36401600x1067

299A36331600x1067

299A34971600x1067

299A34931600x1067

299A34781600x1067

299A34691600x1067