อพวช. เปิดกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 41”

อพวช. เปิดกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 41”

24-10-2023
1

23 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 41” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน พร้อมเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยมีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 27 ตุลาคม 2566 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

01020304