นิทรรศการความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ปลุกพลังวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนภาคใต้ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา”

นิทรรศการความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ปลุกพลังวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนภาคใต้ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา”

08-12-2021
นิทรรศการความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ปลุกพลังวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนภาคใต้ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา”

จังหวัดสงขลา 13 มิถุนายน 2561–กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเต็มนิทรรศการความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ปลุกพลังวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนภาคใต้ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา” ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายนนี้  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ICC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 99A3929 1600x1067

ผศ.ดร.ระวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) กล่าวว่า หลังจากการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่เสร็จสิ้นไปแล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หน่วยงานหลักในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้จัดเต็มต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2  ที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ซึ่งครั้งนี้ได้นำนิทรรศการที่น่าสนใจและกิจกรรมสร้างสรรค์จากหลากหลายหน่วยงานพันธมิตรที่ได้ให้ความร่วมมือจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ เยาวชน ในพื้นที่ภาคใต้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมต่อไป  ไฮไลท์ที่สำคัญคือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ที่น่าสนใจอีกหลากหลายภายในงาน เช่น นิทรรศการ Eggibition: ไข่มหาสมบัติ นำเสนอนิทรรศการขุมทรัพย์ความรู้แห่งไข่ ความรู้ชีววิทยาและความรู้แห่งปัญญา ที่จะทำให้ผู้ชมทึ่งกับความมหัศจรรย์แห่งไข่ โดยการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากไข่ นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล (Digital Now) ประตูสู่โอกาสที่จะได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ  ได้ในอนาคต นิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย (Geographical Indications Products) จัดแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นที่สามารถสร้างศักยภาพให้แก่ท้องถิ่นได้ นิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (SMART FARMER ) แสดงถึงวิวัฒนาการทางการเกษตรของไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยขึ้นสู่การเป็น SMART FARMER และมหานครทางการเกษตร นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) นำเสนอนิทรรศการเรื่องของการบริหารจัดการขยะและชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งของเหลือใช้ในกองขยะที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเวทีกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ เยาวชน ได้ทดลองประดิษฐ์และประชันฝีมือกันในกิจกรรม Enjoy Maker Space และลานประลองวิทย์ ส่วนของกิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ Science Lab จะได้จำลองเป็นนักวิทยาศาสตร์และทดลองปฎิบัติจริง สอดคล้องกับกิจกรรม STEM Career แนะนำอาชีพแห่งอนาคตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนหันมาทำความรู้จักและสนใจศึกษา ด้านโรงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ตื่นเต้น สนุกสนานและน่าสนใจสำหรับเยาวชน  

 99A3951 1600x1067

 99A3457 1600x1067

 99A3486 1600x1067

สำหรับนิทรรศการจากต่างประเทศที่นำมาจัดแสดงภายในงานที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลาครั้งนี้ ถือเป็นไฮไลท์สำคัญเช่นกัน นั่นคือ นิทรรศการ “1001 สิ่งประดิษฐ์ยุคทอง:แรงบันดาลใจจากอดีตเพื่ออนาคต” จากประเทศอังกฤษ จัดแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นโดยชาวตะวันออกกลางในสมัยยุคทองระหว่างศตวรรษที่ 7 – 17 ที่ซึ่งบุรุษและสตรีต่างศาสนา ความศรัทธา และวัฒนธรรมได้ร่วมกันสร้างอารยธรรม ความรู้ และความก้าวหน้าซึ่งเป็นรากฐานของสิ่งประดิษฐ์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งท่านจะได้เดินทางกลับสู่อดีตที่จุดประกายสู่ความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน รวมทั้ง นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดแสดงอีกมากมาย  ทั้งนี้นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ CMECC สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK :มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960

99A39511600x1067

99A39331600x1067

99A35301600x1067

99A35341600x1067

99A35211600x1067

99A35131600x1067

99A35101600x1067

99A35021600x1067

99A34911600x1067

99A34881600x1067

99A34861600x1067

99A34591600x1067

99A34571600x1067

99A34561600x1067

99A34521600x1067

99A34331600x1067

99A34181600x1067

99A34041600x1067

99A33651600x1067

99A33591600x1067