สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เปิดนิทรรศการ “On the edge of Extinction : สู่สูญพันธุ์” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เปิดนิทรรศการ “On the edge of Extinction : สู่สูญพันธุ์” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

13-12-2023
์NSMExtinction01

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดนิทรรศการ “On the edge of Extinction : สู่สูญพันธุ์” ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. และคณะผู้บริหาร อพวช. นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอำพล ใจแผ้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลในจังหวัดธัญบุรี พ.อ.อัครฉันท์ วงศหาริมาตย์ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 11 และพ.ต.อศราวุธ สวัสดิชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ

์NSMExtinction012์NSMExtinction017

ในโอกาสนี้ นายสุรพิทย์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “On the edge of Extinction : สู่สูญพันธุ์” ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวและหลักการของการจัดลำดับสถานภาพของสิ่งมีชีวิต พร้อมนำตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีความน่าสนใจมาประกอบการเล่าเรื่องหลายชนิดที่เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ อาทิ เนื้อสมัน หรือเชื่อว่าอาจจะเสี่ยงสูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากไม่มีการพบเห็นเป็นเวลานาน อาทิ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร กูปรี ปลาฉนากยักษ์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตหายากอีกนับร้อยชนิด อาทิ เสือโคร่ง เสือดำ เสือลายเมฆ นกเงือกนานาชนิด เต่ามะเฟือง และจระเข้น้ำเค็มขนาดใหญ่ ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีโดย อพวช.

์NSMExtinction013์NSMExtinction014

ภายในนิทรรศการยังนำเสนอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามและตกอยู่ในอันตรายหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่น ปลาซิวเจ้าฟ้า หรือ ปลาซิวเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (Amblypharyngodon chulabhornae) เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กในวงศ์ปลาตะเพียน ปลากัดมหาชัยที่พบแห่งเดียวในโลกกำลังจะสูญพันธุ์ไปเพราะแหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย หอยโข่งไทยที่หายไปจากภาคกลาง ปลาซิวสมพงษ์ที่หายาก จำปีสิรินธรที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ต้นในโลก และการค้าสัตว์ป่าที่ทำให้นกชนหินและตัวนิ่มอยู่ในภาวะวิกฤต

MMJHBN032์NSMExtinction019์NSMExtinction015

นายสุรพิทย์ ยังได้เยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 3 ส่วน คือ "บ้านของเรา" "ชีวิตของเรา" และ "ในหลวงของเรา" นำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตามแนวคิด “มนุษย์ ธรรมชาติ ศาสตร์พระราชา” ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในอาเซียน

12์NSMExtinction016741NNSM

นิทรรศการ “On the edge of Extinction : สู่สูญพันธุ์” นับได้ว่าเป็นนิทรรศการที่นำตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและสัตว์สตัฟฟ์ที่อาจไม่มีใครได้เห็นตัวจริงมารวมกันมากที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยมีมา นิทรรศการนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้เปิดโลกใบใหม่ เรียนรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โถงนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามโทร. 0 -2577- 9999 ต่อ 2122-2123 เว็บไซต์ http://www.nsm.or.th หรือ Facebook : NSM Thailand

์NSMExtinction0110์NSMExtinction0111์NSMExtinction0113์NSMExtinction014​NNBVT02​NNBVT0203์NSMExtinction0115​NNBVT0224​NNBVT026​NNBVT0227