ผศ.ดร.รวินฯ พลิกโฉม อพวช.ใหม่ สู่ NSM “ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์”

ผศ.ดร.รวินฯ พลิกโฉม อพวช.ใหม่ สู่ NSM “ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์”

16-03-2023
NSM-RAWAN01

“รวิน” พลิกโฉม อพวช.ใหม่ สู่  NSM “ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” เข้าถึงได้ที่ทุกที่ ทุกเวลา เตรียมเปิดตัว “ฟิวเจอร์เรียม” ศูนย์ทดสอบด้านอาชีพและทักษะแห่งแรกของประเทศไทยสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพในอนาคต

RAWIN87

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ เอ็นเอสเอ็ม (NSM) แถลงนโยบาย “เอ็นเอสเอ็มองค์กรรุ่นใหม่ พร้อมก้าวต่อไปสู่อนาคต” พร้อมนำชมความคืบหน้าของโครงการจัดสร้าง “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” หรือ “ฟิวเจอร์เรียม” ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี ว่า อพวช. จะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ คือ การรีแบรนด์องค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ภายใต้ชื่อที่เรียกง่ายขึ้นจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ National Science Museum เป็น เอ็นเอสเอ็ม (NSM) และภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่คือ “ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ให้ทุกคนมาที่พิพิธภัณฑ์ของเราเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งการเข้าไปหาทุกคนได้ก็ต้องผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งเราได้พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และพื้นที่การเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งออนไซต์ ออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงทุกคนให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

NSMRAWIN3

ผอ.อพวช. กล่าวต่อว่า การเป็นองค์กรยุคสมัยใหม่จึงต้องปรับตัวให้ได้ทันต่อสถานการณ์ ต้องเปลี่ยนแปลงในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของคนในองค์กร กระบวนการทำงาน การพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมขององค์กร การนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ มีการกำหนดแผนและกลยุทธ์การทำงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องว่าเอ็น เอสเอ็มจะต้องเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สนุกกับการค้นพบ เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความมหัจรรย์ของวิทยาศาสตร์ หรือ หากทุกคนพูดถึงองค์กรวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ ก็ต้องคิดถึงเราเป็นอันดับแรก ๆ ให้ได้ และด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จะทำให้เอ็นเอสเอ็มเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน มีสื่อการเรียนรู้ที่พร้อมให้ทุกคนได้นำไปใช้ เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สูงอายุ และในอนาคตเรามองยังถึงกลุ่มวัยรุ่น หนุ่มสาว วัยทำงานที่ต้องการหาพื้นที่สำหรับแสดงออก มาแชร์ไอเดียกัน เราเองมีความพร้อมในด้านพื้นที่ การทำ Co-working Space ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ถือเป็นสถานที่ที่จะเปิดกว้างให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแผนที่เราจะพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

NSMRAWIN5NSMRAWIN4

 “NSM คาดหวังที่จะเป็นองค์ระดับโลก เป็นอาณาจักรแห่งความรู้และการศึกษาวิจัยของโลก และต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่คนไทยและคนต่างประเทศอยากมา และในปี 2567 คนไทยจะได้เห็น “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” หรือ “ฟิวเจอร์เรียม” ซึ่งปัจจุบันเรากำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยของไทยและของโลก เหมาะสมกับผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และยังมีการจัดแสดงอาชีพและทักษะที่จำเป็นต้องมีในยุคปัจจุบัน หรือเป็นศูนย์ทดสอบด้านอาชีพและทักษะแห่งแรกของประเทศไทยสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพในอนาคต” ผศ.ดร.รวิน กล่าวและว่า 

NSMRAWIN6

ที่สำคัญ หลังจากนี้การหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองก็เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน เพราะอนาคตการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอาจมีแนวโน้มลดลง เราจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาสิ่งที่่เรามีหรือเชี่ยวชาญมาสร้างรายได้ เช่น งานวิจัยด้านธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราก็ต้องหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือการพัฒนาของเล่นทางวิทยาศาสตร์ หรือ STEM TOY ซึ่งเป็นสิ่งที่เราถนัด ก็ต้องหาช่องทางที่จะนำไปสู่ธุรกิจได้อย่างไรต่อไป

NSMRAWIN29F457