NSM หารือความร่วมมือ CAS-ICCB ด้านการจัดทำโครงการลดมลภาวะ PM 2.5

NSM หารือความร่วมมือ CAS-ICCB ด้านการจัดทำโครงการลดมลภาวะ PM 2.5

16-05-2023
CC478

16 พฤษภาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.หวัง จุนเว่ย Executives Director พร้อมด้วย คุณพิชญาภัทร สนแจ้ง ผู้ช่วยดำเนินงานโครงการฯ จาก Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center (Bangkok) เพื่อหารือความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดมลภาวะ pm 2.5 ภายในพื้นที่ อพวช. และการจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 ณ ห้องคำหวาน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี

CC7748CC77485CC7748577