พิธีปิดและประกาศผล “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน” The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021)

พิธีปิดและประกาศผล “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน” The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021)

09-12-2021
พิธีปิดและประกาศผล “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน” The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021)

5 กันยายน 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีปิดและประกาศผล “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน” The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021) รูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีปิดฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในพิธีปิดฯ ดังกล่าว ซึ่งมีเยาวชนจาก 5 ประเทศอาเซียนเข้าร่วม ได้แก่ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย และสิงคโปร์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีปิดฯ กล่าวว่า “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021) ครั้งนี้ได้ดำเนินมาถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันฯ กระทรวง อว. รู้สึกชื่นชมที่ทาง อพวช. และสมาคมวิทย์ฯ เจ้าภาพหลักของการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีเวทีการประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังช่วยสร้างเครือข่ายของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อสนองความใฝ่รู้และความสามารถของพวกเขาในด้านวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น โดยขอชื่นชมเยาวชนที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รางวัล ถือว่าเป็นเยาวชนคนเก่ง และขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความพยายามในครั้งนี้ นำผลงานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้”

ASPC 2021 210906 6

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021) ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 -5 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและการแบ่งปันประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเยาวชนที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง ได้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ และได้ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ โดย อพวช. ขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของเยาวชนทุกคน ซึ่งเวทีนี้ถือเป็นโอกาสที่เยาวชนจะสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ และได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป”

ศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “สมาคมวิทย์ฯ รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ระดับอาเซียนในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีแก่เยาวชนทุกท่าน การเข้าร่วมกิจกรรมนี้คือการได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีค่าสำหรับเยาวชนทุกคน และขอแสดงชื่นชมเยาวชนทุกทีม ทั้งเยาวชนไทย และกลุ่มอาเซียน ที่ได้รับรางวัลไปในครั้งนี้ และขอให้เยาวชนทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้จากการประกวดในครั้งนี้ โดยหวังว่าโครงงานที่เยาวชนได้พัฒนาขึ้นจะถูกต่อยอดและถูกนำมาใช้งานจริงเพื่อพัฒนาประเทศและอาเซียนของเราต่อไปในอนาคต”

สำหรับผลรางวัล “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน” The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021) มีดังนี้

ASPC 2021 210906 7

ASPC 2021 Page 1

 

ASPC 2021 Page 2

ASPC 2021 Page 3

 

ASPC-20212109065

ASPC-20212109068

ASPC-20212109062

ASPC-202121090613

ASPC-202121090612

ASPC-202121090611

ASPC-202121090610

ASPC-20212109069

ASPC-20212109064

ASPC-20212109063

ASPC-20212109061

202F0D9E-4D3A-40CF-BF6C-4BE9EE79F447-L0-001