การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ SHARE Communication with the theme Science Breakthroughs: Paid News, Fake News and Ethics

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ SHARE Communication with the theme Science Breakthroughs: Paid News, Fake News and Ethics

08-12-2021
การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ SHARE Communication with the theme Science Breakthroughs: Paid News, Fake News and Ethics

     ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ SHARE Communication with the theme Science Breakthroughs: Paid News, Fake News and Ethics ซึ่งจัดขึ้นโดย AASSA-INSA-NISCAIR ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองนิวเดลลี ประเทศอินเดีย

52769478 2301959403173065 7388031429218664448 n