โครงการอบรม พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

โครงการอบรม พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

07-12-2021
โครงการอบรม พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

ขออภัย ทางผู้จัดโครงการ พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ประจำปี 2560 หลักสูตร Tablet ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากมีโครงการดีดีแบบนี้ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหน้า ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

  • A new generation of teaching electronic media teaching

A new generation of teaching electronic media teaching

DOCX

form_seminarIT

Size: 65.22 KB

Hits : 100

Date added: 2561-03-16

Download 

DOCX

project_semanarIT

Size: 40.41 KB

Hits : 104

Date added: 2561-03-16

Download