สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31– วันที่ 22 ตุลาคม 2560

สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31– วันที่ 22 ตุลาคม 2560

07-12-2021
 สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31– วันที่ 22 ตุลาคม 2560

       สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31– วันที่ 22 ตุลาคม 2560 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 31 พร้อมให้โอวาทกับเยาวชนที่นับถือศาสนาต่างกันจำนวน 319 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล รวมทั้งครอบครัวอุปถัมภ์อีก 60 ครอบครัว ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี