เปิดตัวแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ”

เปิดตัวแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ”

09-12-2021
เปิดตัวแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัวแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ” โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ฯ ภายในงาน NARIT Astro Fest 2021 : มหกรรมดาราศาสตร์ประจำปี 2564 เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ในด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเรียนรู้ทักษะสู่อาชีพแห่งอนาคต โดยผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัส และกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย ฉลองเปิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของ อพวช. โดยเปิดให้เข้าชมเข้าชมนิทรรศการฟรี! จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 นี้

S 27181071 0 1280x852

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่ผู้เข้าชมสามารถมาเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง โดยปัจจุบันเราเปิดให้บริการ 4 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ที่ คลองห้า ปทุมธานี และล่าสุดกับแหล่งเรียนรู้ใจกลางกรุง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา” ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการกระจายโอกาสด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปสู่วงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ อพวช. ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนขยายโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ จึงพัฒนาและเปิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ขึ้นที่ จ. เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ของประเทศ ในชื่อ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่” โดยได้รับความร่วมมือจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ให้จัดตั้ง“จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่”  ซึ่งเป็นโอกาสและช่องทางในการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ”

IMG 2270 1280x853

 สำหรับ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่” ถือเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด Explore , Enjoy and Inspire โดยให้ผู้ชมเรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจ พัฒนาทักษะสู่อาชีพแห่งอนาคต ผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัส และกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้

IMG 2293 1280x853

โซนที่ 1 เปิดโลกอาชีพแห่งอนาคต The Career of the Future

มาร่วมค้นหาตนเองผ่านแบบประเมินออนไลน์ เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะของตน ค้นพบอาชีพ ทั้งอาชีพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและอาชีพแห่งอนาคต เพื่อจุดประกายความสนใจ และเป็นข้อมูลด้านอาชีพที่น่าสนใจ

โซนที่ 2 เปิดโลกทางการแพทย์ Open The Biomedical World

มาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่จะมารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตด้านการแพทย์ เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศ อาทิ นักคิดค้นและพัฒนายาจากสมุนไพร , นักคิดค้นและพัฒนาวัคซีน และวิศวกรชีวการแพทย์

IMG 2305 1280x853

โซนที่ 3 ฐานปฏิบัติการภัยพิบัติ Disaster operating Base

เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นทั่วโลก และประเทศไทยโดยเฉพาะที่ภาคเหนือ ที่กำลังเผชิญหน้ากับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ และเราจึงต้องการความช่วยเหลือจากนักสู้จากหลากหลายวิชาชีพ  อาทิ  นักภูมิอากาศวิทยา ,ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ และนักภูมิสารสนเทศ

IMG 2403 1280x853

โซนที่ 4 การบินและอวกาศ Aviation and Aerospace technology

มาเรียนรู้ไปกับการบินและอวกาศที่เป็นดังความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ และพบกับอาชีพที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก อาทิ วิศวกรการบินและอวกาศ , นักดาราศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ

IMG 2429 1280x853

และโซนที่ 5 Activity สนุกกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก

          - กิจกรรม Inspire Lab พบกับการทดลองที่ผู้ทดลองจะได้เห็นผลด้วยตัวเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

IMG 2457 1280x853

          กิจกรรม Innovation Space พื้นที่สำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง เน้นการแก้ปัญหาตามที่โจทย์กำหนด เรียนรู้จากการลงมือทำเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขั้นพื้นฐาน และพัฒนาต่อยอดความคิดไปสู่นวัตกรรมที่ พร้อมผ่านกระบวนการทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่เชื่อมโยงกับอาชีพวิทยาศาสตร์

IMG 2445 1280x853

ผศ.ดร.รวิน ฯ กล่าวเพิ่มเติม “โดย อพวช. หวังว่าแหล่งเรียนรู้แห่งนี้จะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับเยาวชนในภูมิภาคของภาคเหนือเปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต รวมทั้งเป็นสถานที่ที่จะสร้างความสุขสนุกสนานให้กับทุก ๆ คนในครอบครัวในการได้เล่น เรียนรู้ และได้ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างดี”

IMG 1798 1280x853

พิเศษสุด! สำหรับในช่วงฉลองการเปิดตัว อพวช.เปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรี! จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 นี้ โดยเปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันศุกร์  09.00 – 16.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai และติดต่อสอบถามและจองเข้าชมได้ที่ โทร. 093 7458550 และ 02 577 9999 ต่อ 2122-23”

 

IMG24881280x853

IMG24791280x853

IMG24761280x853

IMG24711280x853

IMG24571280x853

IMG24451280x853

IMG24201280x853

IMG24121280x853

IMG23061280x853

IMG23051280x853

IMG22931280x853

IMG22701280x853

IMG22641280x853

IMG21971280x853

IMG21801280x853

IMG21731280x853

IMG21611280x853

IMG21601280x853

IMG21581280x853

IMG20661280x853

IMG21441280x853

IMG21181280x853

IMG20891280x853

IMG20981280x853

IMG20941280x853

IMG18831280x853

IMG18581280x853

IMG18531280x853

IMG18451280x853