ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวต้อนรับสมาชิก อพวช. ในงาน กิจกรรมสมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (NSM FAN CLUB PARTY #17)

 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวต้อนรับสมาชิก อพวช. ในงาน กิจกรรมสมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (NSM FAN CLUB PARTY #17)

09-12-2021
 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวต้อนรับสมาชิก อพวช. ในงาน กิจกรรมสมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (NSM FAN CLUB PARTY #17)

วันนี้ (23 มิถุนายน 2562) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวต้อนรับสมาชิก อพวช. ในงาน กิจกรรมสมาชิก อพวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (NSM FAN CLUB PARTY #17) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสมาชิกในโครงการบัตรสมาชิก อพวช. พร้อมจัดรอบพิเศษให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในรอบทดลองก่อนเปิดให้บริการจริง จำนวน 500 คน ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

IMG 4469

IMG 4429