NSM ลงพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่อง ส่งต่อความสนุกวิทย์ฯ จัดงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ปัตตานี" ณ โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) 

NSM ลงพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่อง ส่งต่อความสนุกวิทย์ฯ จัดงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ปัตตานี" ณ โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) 

09-02-2024
NSM-NIO01

9 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) ให้การต้อนรับ นายเจษฎา แวอีซอ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สายบุรี และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) ในพิธีเปิดงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ปัตตานี" ณ โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พร้อมได้นำชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ซึ่งงานฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. หรือ เว็บไซต์ www.nsm.or.th

NSM-NIO012NSM-NIO013NSM-NIO014NSM-NIO018NSM-NIO019NSM-NIO01101NSM-NIO017415H21