เปิดแล้ว! เทศกาลหุ่นโลก 2023 รวมศิลปะผสานวิทยาศาสตร์ จัดเต็ม 6 วัน พบหุ่นไทยและหุ่นนานาชาติจาก 14 ประเทศทั่วโลก

เปิดแล้ว! เทศกาลหุ่นโลก 2023 รวมศิลปะผสานวิทยาศาสตร์ จัดเต็ม 6 วัน พบหุ่นไทยและหุ่นนานาชาติจาก 14 ประเทศทั่วโลก

21-11-2023
7HH

21 พฤศจิกายน 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน กระทรวงวัฒนธรรม นายวัชระ ก้องพลานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ หรือ TCEB และนายนิมิตร พิพิธกุล ผู้อำนวยการมูลนิธิหุ่นสายเสมา สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดงาน Harmony World Puppet Toys Robot Innovation Festival 2023 หรือ เทศกาลหุ่นโลก ณ ห้อง IT Theater ชั้น 1 อาคาร พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

HAMO01

นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และศิลปะ เทศกาลหุ่นโลก Harmony World Puppet Toy Robot Festival 2023 ที่จัดขึ้นในพื้นที่ของ NSM ในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าถึงศิลปวัฒนธรรมทั้งหุ่นไทยและหุ่นนานาชาติ รวมทั้งการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดปทุมธานี”

HAMO012

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “NSM เปิดพื้นที่ 3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ให้เป็นโรงละคร 10 โรงละคร 20 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ศิลปินจากทั่วโลกได้มาแสดงละครหุ่น โดยเทศกาลหุ่นโลก Harmony World Puppet Toy Robot Festival 2023 เป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะอย่างลงตัว ผ่านการแสดงหุ่นจากหลากหลายประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและศิลปะของแต่ละชาติ นอกจากนี้ NSM ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และการสร้างสรรค์ของเล่นวิทยาศาสตร์ที่จะผลักดันให้กับเด็กและเยาวชนเป็นนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่ให้กับประเทศได้ในอนาคต เทศกาลหุ่นโลกจึงเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัย พร้อมเรียนรู้ ค้นหาคำตอบได้อย่างสนุกสนานและสามารถดึงไอเดียใหม่ ๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันต่อไป”

HAMO013

นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาอย่างยาวนาน การได้สนับสนุนการจัดงานเทศกาลหุ่นโลกมาตั้งแต่เริ่มแรกภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิหุ่นสายเสมา ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปิน นักเชิดร่วมสมัยที่มีผลงานในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัย ซึ่งในปีนี้ ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นการจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ NSM ถือเป็นการเปิดประตูการเรียนรู้ศิลปะที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ ถือเป็นการบูรณาการร่วมกัน และหวังถึงการต่อยอดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในพื้นที่ของจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และนำกิจกรรมเทศกาลนี้ไปผนึกกำลังสร้างสรรค์ให้เมืองโคราชเป็นเมืองศิลปะต่อไป”

HAMO014

นายวัชระ ก้องพลานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า  “TCEB หน่วยงานที่เชี่ยวชาญในการจัดอีเวนต์ระดับโลก มุ่งมั่นส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดอีเวนต์ระดับโลก เทศกาลหุ่นโลก 2023 เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงแนวคิดของ TCEB ในการสร้าง Festival Economy หรือเศรษฐกิจเทศกาล ที่ต้องการให้การจัดงานเทศกาลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพพื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรภายในพื้นที่ ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจัดงานเทศกาลหุ่นโลก 2023 ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบูรณาการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของประเทศ และส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดงานเทศกาลในประเทศไทย และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติอีกด้วย”

HAMO015

นายนิมิตร พิพิธกุล ผู้อำนวยการมูลนิธิหุ่นสายเสมา สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย กล่าวว่า “เทศกาลหุ่นโลก Harmony Puppet Festival เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โดยจะจัดถูกขึ้นทุก 2 ปี     ซึ่งมีการจัดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกในปี 2557 ที่กรุงเทพมหานคร และได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกก่อเกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งในปีนี้ก็พร้อมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากเราได้รับความร่วมมือจากหลายหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายผู้ชมได้ทุกกลุ่ม ผ่านการแสดงหุ่นไทยและหุ่นนานาชาติกว่า 24 คณะ จาก 14 ประเทศทั่วโลก และพิเศษครั้งแรกกับการเปิดโลกแห่งนวัตกรรมหุ่นยนต์และการสร้างสรรค์ของเล่นหนึ่ง ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำไปสู่การต่อยอดด้านอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งคาดว่างานในปีนี้จะมีผู้เข้าชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก”

HAMO016

สำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจในปีนี้ พบกับ 10 โรงละครที่จัดแสดงหุ่นด้วยเทคโนโลยีและการนำเสนอสุดล้ำ อาทิ “การแสดงหนังใหญ่ คณะวัดบ้านดอน” หนึ่งในมหรสพที่แพร่หลายของคนไทย การแสดงที่ผสมผสานเทคนิค Multimedia ภาพเงา และงาน Special Effect จากรามเกียรติ์ยกรบ และพระอภัยมณี “กิจกรรมการแสดง ENDERAS MASUGUI -El viaje de Luisa” จากคณะ El alma en un hilo ประเทศอาร์เจนตินา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์มหัศจรรย์ที่ทำให้ Luisa ดื่มด่ำกับ “ENDERAS MASUGUI” โรงละครเก่าแก่ถูกทิ้งร้างกลางป่าที่รอการปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง และสนุกกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์และของเล่นที่น่าสนใจอีก 20 ห้องปฏิบัติการ อาทิ กิจกรรมการอบรม “สนุกกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย LEGO ® Education SPIKE ™ Prime” สนุกกับการเรียนรู้ผ่านการเล่น ผ่านชุดสื่อการเรียนรู้ LEGO ® Education SPIKE ™ Prime ด้วยกิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ทำภารกิจ “กิจกรรม Linkage Arms Toys” ร่วมประดิษฐ์ผลงานโดยใช้หลักการของ Linkage ซึ่งเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนกลไกของหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ Maker Leaning (4D-Step) และ “กิจกรรมหุ่นยนต์ยอดนักเตะ Relay Soccer bot” เรียนรู้และทดลองเชื่อมต่อวงจรสวิตช์รีเลย์ เพื่อใช้ในการควบคุมทิศทางของมอเตอร์ และกลไกการเคลื่อนไหวของตัวหุ่นยนต์

HAMO017HAMO018

สำหรับผู้สนใจเข้าชมงาน Harmony World Puppet Toys Robot Innovation Festival 2023 หรือ เทศกาลหุ่นโลก สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2566 นี้ เต็มพื้นที่ 3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ฟรีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์) สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและสำรองที่นั่งได้ที่ เว็บไซต์ https://happyevent.live/Harmonyworldpuppetfestival2023

HAMO019HAMO017HH741