เข้าเยี่ยมชม บูธนิทรรศการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563

เข้าเยี่ยมชม บูธนิทรรศการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563

09-12-2021
เข้าเยี่ยมชม บูธนิทรรศการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563

          17 พฤศจิกายน 2563 – นนทบุรี/ มร. เกออร์ก ชมิดท์ (H.E. Mr. Georg Schmidt) (คนขวาสุดของภาพ) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และ ดร.อเล็กซานเดอร์ เราโบลด์ (Dr.Alexander Raubold) ที่ปรึกษาทูตฝ่ายเศรษฐกิจ เข้าเยี่ยมชม บูธนิทรรศการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563  พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ที่ได้จัดขึ้นผ่านกิจกรรมทั้ง 4 สถานี ภายในงาน โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช.ให้การต้อนรับ