พิธีเปิดโครงการ “ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน”

พิธีเปิดโครงการ “ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน”

09-12-2021
พิธีเปิดโครงการ “ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. , ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และคณะผู้บริหาร อว. เข้าร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และปล่อยขบวนคาราวานลงพื้นที่ทำความสะอาดศูนย์พักคอย-โรงพยาบาลสนาม นำร่อง 35 แห่ง ทั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

 

s210907

210907

S210907

7210907

2-10907

210907