เพื่อหารือและสานต่อความร่วมมือในการทำงานด้านพัฒนานิทรรศการ กิจกรรมเสริมศึกษา และสื่อการเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

เพื่อหารือและสานต่อความร่วมมือในการทำงานด้านพัฒนานิทรรศการ กิจกรรมเสริมศึกษา และสื่อการเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

08-12-2021
เพื่อหารือและสานต่อความร่วมมือในการทำงานด้านพัฒนานิทรรศการ กิจกรรมเสริมศึกษา และสื่อการเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

8 มีนาคม 2562 /นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน - รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร อพวช. พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จาก อพวช. เดินทางไปเยือน Shanghai Science and Technology Museum (SSTM) เพื่อหารือและสานต่อความร่วมมือในการทำงานด้านพัฒนานิทรรศการ กิจกรรมเสริมศึกษา และสื่อการเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมี Prof. WANG Xiaoming Director-General of Shanghai Science & Technology Museum (SSTM) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร