“อนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืน” (Thailand Biodiversity Youth Forum 2019,) กับ โครงงานกิ้งกือน้อยในป่าใหญ่ พร้อมร่วมนำผลงานไปโชว์ระดับประเทศ ในงาน International Conference on Biodiversity 2019  

“อนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืน” (Thailand Biodiversity Youth Forum 2019,) กับ โครงงานกิ้งกือน้อยในป่าใหญ่ พร้อมร่วมนำผลงานไปโชว์ระดับประเทศ ในงาน International Conference on Biodiversity 2019  

08-12-2021
“อนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืน” (Thailand Biodiversity Youth Forum 2019,) กับ โครงงานกิ้งกือน้อยในป่าใหญ่ พร้อมร่วมนำผลงานไปโชว์ระดับประเทศ ในงาน International Conference on Biodiversity 2019  

5 เมษายน 2562/ ปทุมธานี – เยาวชนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล  คว้าที่ 1 ในการประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยางานเวทีเยาวชนไทย “อนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืน” (Thailand Biodiversity Youth Forum 2019,) กับ โครงงานกิ้งกือน้อยในป่าใหญ่ พร้อมร่วมนำผลงานไปโชว์ระดับประเทศ ในงาน International Conference on Biodiversity 2019  

299A8838 1600x1067

นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสต์แห่งชาติ “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการงานเวทีเยาวชนไทย“อนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน” (Thailand Biodiversity Youth Forum 2019, BYF 2019)  ขึ้นในรูปแบบการประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยา  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ด้านความหลากหลายทางธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถในระดับประเทศและนานาชาติในอนาคต ซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกผู้สมัครจำนวน 30 ทีมจากทั่วประเทศ มาประชันนำเสนอผลงานเมื่อวันที่ 3-5เมษายน 2562 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

299A8842 1600x1067

ผลปรากฏว่า โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ  ใน “โครงงานกิ้งกือน้อยในป่าใหญ่” โดย เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิจิตตปัญญารักษ์ และเด็กหญิงสิริปรียา  พิพัฒน์พัลลภ และนางฉวีวรรณ อ้นโสภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

299A8850 1600x1067

รองชนะเลิศอันดับ 1 จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย  กับ “โครงงานสีสันแห่งดอกงิ้วและความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของชุมชน เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย”  โดย เด็กหญิงศุภศจีภรณ์ ผ่องสะอาด และเด็กหญิงอรทัย ศรีวรรณ และนายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

299A8859 1600x1067

รองชนะเลิศอันดับ 2 จากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ ใน “โครงงาน Moss : Tiny  but Powerful” โดยมี เด็กหญิงอภิชญา เชื้อก๋อง และเด็กหญิงลักษณารีย์  สมบุญ และนายจักรพงศ์  จันทวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

299A8288 1600x1067

นางกรรณิการ์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการนี้หวังส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ด้านความหลากหลายทางธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในพื้นถิ่นของตนเอง โดยผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 ทีม จะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานระดับประเทศในงาน International Conference on Biodiversity 2019 ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร อีกด้วย”

 

299A86591600x1067

299A86581600x1067

299A86411600x1067

299A86191600x1067

299A81071600x1067