อพวช. ร่วมงาน 5th Belt and Road International Science Popularization Activities ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อพวช. ร่วมงาน 5th Belt and Road International Science Popularization Activities ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

20-10-2023
Belt01

ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสื่อสารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำทีมเจ้าหน้าที่ อพวช. นายภาษิต หงษ์ทอง รักษาการ ผอ. กองจัตุรัสวิทยศาสตร์ อพวช. และนายอนล ชวพันธุ์ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อพวช. ร่วมงาน 5th Belt and Road International Science Popularization Activities โดยมีการนำสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Pocket Science) สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบกระเป๋าพกพา ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย และกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแสดงวิทยาศาสตร์ที่ตื่นตาตื่นใจ ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับประสบการณ์วิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับผู้เข้าชมงาน อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์ รวมถึงประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2566 ณ China Optics Valley Convention & Exhibition Center เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

kk74Belt012Belt0123Belt014Belt015Belt01755jk