การจัดแสดงนิทรรศการและเทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

การจัดแสดงนิทรรศการและเทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

08-12-2021
การจัดแสดงนิทรรศการและเทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

9 มีนาคม 2562 / นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน - รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร อพวช. พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จาก อพวช. เดินทางไปเยือน Shanghai Natural History Museum เพื่อหารือการจัดแสดงนิทรรศการและเทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมี Ms. GU Jieyan Director, Department of Exhibition and Educational Service และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร