ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าสวัสดีปีใหม่ไทย 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าสวัสดีปีใหม่ไทย 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

09-12-2021
22 เม.ย. 2564 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าสวัสดีปีใหม่ไทย 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

22 เม.ย. 2564 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้าสวัสดีปีใหม่ไทย 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ