โครงงาน จากโลกของจุลินทรีย์ สู่โลกของปลวก เพื่อโลกของเรา (From the world of microbes, to the world of termites, for the world of humankind)

โครงงาน จากโลกของจุลินทรีย์ สู่โลกของปลวก เพื่อโลกของเรา (From the world of microbes, to the world of termites, for the world of humankind)

07-12-2021
โครงงาน จากโลกของจุลินทรีย์ สู่โลกของปลวก เพื่อโลกของเรา (From the world of microbes, to the world of termites, for the world of humankind)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กับโครงงาน จากโลกของจุลินทรีย์ สู่โลกของปลวก เพื่อโลกของเรา (From the world of microbes, to the world of termites, for the world of humankind) ในการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 – Thailand final ภายใต้หัวข้อ Scale of Nature : From Micro to Macro อพวช. เตรียมส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน วันที่ 19 -25 กรกฎาคม 2560

ข่าวสาร

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ โครงงาน Global Natural History Day 2017 (GNHD) – Thailand final ภายใต้หัวข้อ Scale of Nature : From Micro to Macro เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยทีมผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดย ด.ช.ศิวกร ชาญชโลธร ด.ช.วศิน เธียรวุฒิ และ นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ ภายใต้โครงงานเรื่อง จากโลกของจุลินทรีย์ สู่โลกของปลวก เพื่อโลกของเรา (From the world of microbes, to the world of termites, for the world of humankind) ซึ่งเป็นโครงงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับโลก โดยการนำจุลินทรีย์จากจอมและจาวปลวกไปช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน โดยการย่อยสลายอินทรียสารที่ยากต่อการย่อยสลายตามธรรมชาติ เช่น เซลลูโลส ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของขยะชีวภาพต่าง ๆ เช่น ตอซังข้าว อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาตอซังข้าว

สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สมาชิกทีมได้แก่ ด.ญ.ณัฏฐณิชา วิจิตตปัญญารักษ์ ด.ญ.อาทิตยา ชิลด์ และ นางฉวีวรรณ อ้นโสภา ชื่อโครงงาน Dragonfly fly to the world บอกถึงประโยชน์ของการเลี้ยงแมลงปอซึ่งเป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตแมลงปอกับการสร้างประโยชน์ในการช่วยกำจัดศัตรูพืชแบบวิถีธรรมชาติ รวมถึงการกำจัดยุงและลูกน้ำ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตกเป็นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สมาชิกทีมได้แก่ด.ช.พิวัฒน์ ศุภวิทยา ด.ช.ทัศณ์พล คุณวุฒิพร และ น.ส.วนิดา ภู่เอี่ยม ชื่อโครงงาน โลกปลาตีนคือโลกของเรา (The world of Mudskipper represents the World of Humankind) ศึกษาวิถีชีวิตปลาตีนตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ข่าวสาร

นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง ชื่อโครงงาน ไขความลับปริศนาธรรมชาติจากรอยแตกระแหงของดิน โรงเรียนราษีไศล ชื่อโครงงาน รังไข่มดแดง ห้องครัวแห่งธรรมชาติ (การศึกษาพฤติกรรมการทำรังของมดแดงสู่การทำรังเทียม) โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา ชื่อโครงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกป่าโดยใช้หยวกกล้วย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ชื่อโครงงาน การศึกษาพฤติกรรมของหญ้าเข็มนาฬิกา และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ชื่อโครงงาน การศึกษาการพัฒนาของเมล็ดดาวกระจายไต้หวันที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายตัวของเมล็ด

ข่าวสาร

นายชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกคน การที่ทุกทีมได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ถือว่าทุกทีมนั้นเป็นผู้ชนะอยู่แล้ว เพราะชนะความตั้งใจและการร่วมใจกันในทีมของตนได้ ลองผิด ลองถูก ทำการทดลอง วิเคราะห์ข้อมมูลมามากมาย กว่าจะมาเป็นโครงงานเพื่อนำเสนอในการประกวดในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างการประกวดเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต่อไปในอนาคต”