อพวช.ให้การต้อนรับเครือข่ายพันธมิตรจังหวัดปทุมธานี

อพวช.ให้การต้อนรับเครือข่ายพันธมิตรจังหวัดปทุมธานี

24-06-2022
00011
00001

22 มิถุนายน 2565/ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับเครือข่ายพันธมิตรจังหวัดปทุมธานี ภาครัฐ เอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการให้ความร่วมมือกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานีร่วมกัน ณ ห้องยูเรก้า อาคารสำนักงาน อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

000002

 

0002