อพวช. เปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.มิตรภาพลาว-ไทย” ที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว คึกคัก นักเรียนแห่ร่วมกิจกรรม “ดร.ดนุช” เลขานุการ รมว.อว. ชี้เป็นการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน

อพวช. เปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.มิตรภาพลาว-ไทย” ที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว คึกคัก นักเรียนแห่ร่วมกิจกรรม “ดร.ดนุช” เลขานุการ รมว.อว. ชี้เป็นการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน

14-02-2023
LAO01

อพวช. เปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.มิตรภาพลาว-ไทย” ที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว คึกคัก นักเรียนแห่ร่วมกิจกรรม “ดร.ดนุช” เลขานุการ รมว.อว. ชี้เป็นการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน เตรียมเคลื่อนขบวนไปยังประเทศกัมพูชา ขณะที่  ผอ.อพวช. เผยเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีที่นำคาวานวิทยาศาสตร์ฯ มาจัดแสดงนอกประเทศ เชื่อทุกปัญหาแก้ได้ด้วยวิทยาศาสตร์

LAO02

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนบาว (สปป.ลาว) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.มิตรภาพลาว-ไทย” มี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.อว. เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.อพวช. นายพิมพา อุดทะจัก ผอ.สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว นายทองพัน อุไลทอน ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ เข้าร่วม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียนทั้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์และโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะกิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว ที่มีการจำลองท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่มาจัดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์และการเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาวสามมิติแบบ full Dome การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญมีการนำกิจกรรม Research Show ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับค้นคว้าทางธรรมชาติ นำมาจัดแสดงที่ สปป.ลาว เป็นที่แรกอีกด้วย

LAO5

ทั้งนี้ ดร.ดนุช กล่าวเปิดงานว่า “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.มิตรภาพลาว-ไทย” เป็นความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวง อว. กับ สปป.ลาว เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ซึ่งจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีของทั้งสองประเทศ และเพื่อความสัมพันธ์อันดี สำหรับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ฯ หลังจากนี้จะเคลื่อนขบวนไปจัดที่ สปป.ลาวใต้ และประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป

LAO03

ด้าน ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ฯ ที่ สปป.ลาวครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ที่นำคาราวานวิทยาศาสตร์มาจัดกิจกรรมยังนอกประเทศ และมีกิจกรรมใหม่คือ Research Show ซึ่งนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกที่ สปป.ลาว ขณะที่กิจกรรมอื่นก็มีความใหม่และสนุกอย่างมีสาระ เพื่อสื่อสารให้เยาวชนรู้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและสนุก ทำให้ชีวิตดีขึ้น ทำให้โลกน่าอยู่ ที่สำคัญ ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยวิทยาศาสตร์ ตนเชื่อว่าเมื่อเยาวชนได้รู้จักและเข้าใจวิทยาศาสตร์ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขาจะดูแลโลกนี้ให้ดีขึ้นได้

LAO4

ด้านนายพิมพา กล่าวว่า คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ฯ เป็นการสร้างจิตสำนึกด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนลาว ส่งเสริมให้เยาวชนลาวมาสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ตนหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากกระทรวง อว. ในการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ร่วมกับ สปป.ลาวอีก เพื่อเป็นการกระชับควาสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีลาว-ไทย

LAO04LAO6LAO7LAO8LAO9