NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช

NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช

13-06-2023
์Active112

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.นันทิดา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. และดร.เอกพงศ์ ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรม ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช ในระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2566

Active2Active3Active9Active7Active8Active99Active45