NSM ร่วมกับ สทป. จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2023”

NSM ร่วมกับ สทป. จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2023”

20-04-2023
1

19 เมษายน 2566 /  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และ พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ “THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2023”  หวังสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชน โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

0102