การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ CanSat Thailand 2018 ขึ้น เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ฟรี

การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ CanSat Thailand 2018 ขึ้น เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ฟรี

08-12-2021
การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ CanSat Thailand 2018 ขึ้น เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ฟรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) จัดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ CanSat Thailand 2018 ขึ้น เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ฟรี  โดยเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม พร้อมพัฒนาทักษะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อส่งผลงานในการแข่งขัน CanSat Thailand 2018 ต่อไปกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) จัดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ CanSat Thailand 2018 ขึ้น เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ฟรี  โดยเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม พร้อมพัฒนาทักษะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อส่งผลงานในการแข่งขัน CanSat Thailand 2018 ต่อไป

844927

<<< สมัครเข้าร่วมการอบรมแนะนำโครงการ ฟรี คลิก >>>  โดยแบ่งการอบรม เป็น 4 รอบ ดังนี้ 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

8211643430821
สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน CanSat Thailand 2018 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 ก.ค. - 31 ส.ค. 61 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.nsm.or.th, www.nstda.or.th/cansat และ Facebook : Thai Space Education”