NSM ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมการจัดงาน ”STI Day 2024“ ในงานประชุม ”Technology Forums“ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

NSM ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมการจัดงาน ”STI Day 2024“ ในงานประชุม ”Technology Forums“ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

25-03-2024
NSM2DAY02

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ดร.นพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM เป็นตัวแทน กระทรวง อว. กล่าวแสดงความยินดีแก่กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ภายในงานประชุม Technology Forums ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน The 2nd National Science, Technology &Innovation Day (STI Day) 2024  โดยมี H.E. Hem Vanndy (เฮ็ม แวนดี) รมว.อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในการประชุมฯ โดยปีนี้ กระทรวง อว. ได้มอบหมายให้ NSM นำ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” จัดแสดงในงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับเยาวชนและประชาชน ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไดมอนด์ ไอส์แลนด์ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

NSM2DAY024NSM2DAY0254DAY2GL