อพวช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Explaining Electricity

อพวช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Explaining Electricity

08-03-2023
1

7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Explaining Electricity” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Susan M. Stocklmayer AO อดีตผู้อำนวยการ Centre for Public Awareness of Science at the Australian National University ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ให้กับ เจ้าหน้าที่ อพวช. ณ ห้องประชุมยูเรก้า ชั้น 2 อาคารสำนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี

030102