ร่วมแสดงความยินดี มอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี อว." ประจำปี 2562

ร่วมแสดงความยินดี มอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี อว." ประจำปี 2562

09-12-2021

ร่วมแสดงความยินดี – วันนี้ (21 สิงหาคม 2563 ) ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี อว." ประจำปี 2562  ให้กับ นายไพบูลย์ ขุนอินทร์ ผู้อำนวยการกองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ