NSM ผนึกพันธมิตร ขนทัพนิทรรศการและกิจกรรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเข้าร่วมงาน “วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ครั้งแรกของราชอาณาจักรกัมพูชา

NSM ผนึกพันธมิตร ขนทัพนิทรรศการและกิจกรรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเข้าร่วมงาน “วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ครั้งแรกของราชอาณาจักรกัมพูชา

26-03-2023
STI2023

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2566  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM พร้อมพันธมิตร ประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ได้นำนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าร่วมงาน “วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” (1st NATIONAL Science, Technology and Innovation Day : STI 2023) ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 26 – 28 มี.ค. 2566 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเกาะเพชร (Koh Pich Exhibition and Convention Center) กรุงพนมเปญ โดยมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด-19 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อน การจัดงาน STI 2023 จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศกัมพูชา ที่จะสร้างโอกาสใหม่ให้กับทุกคน ทั้งการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประชาชน การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ สร้างอาชีพใหม่ ทักษะใหม่ การต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ

ขณะที่ ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า การนำนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบเพื่องานครั้งประวัติศาสตร์ของกัมพูชา เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือหลังจากการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับสมเด็จฯ ฮุน เซน ของ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เมื่อเดือนต.ค. 2565 ซึ่งไทยและกัมพูชาได้ตกลงสร้างความร่วมมือกันในหลากหลายมิติ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงกำลังคนของทั้งสองประเทศ นี่จึงเป็นที่มาของการนำนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหลากหลายหน่วยงานของกระทรวง อว.มาจัดแสดงในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังคนของอาเซียน เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญใกล้ตัวเราทุกคน ทั้งยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศและภูมิภาค การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกับเยาวชน จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเตรียมกำลังคนอาเซียนเข้าสู่สังคมแห่งฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำหรับนิทรรศการและกิจกรรมที่นำมาจัดแสดงภายในงาน NSM ได้ขนทัพทั้งนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ชุด Science for Fun กว่า 60 ชิ้นงาน กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว (Planetarium) ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3 มิติ แบบ full-Dome ที่จะทำให้ทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ ได้เรียนรู้และตื่นตาตื่นใจไปกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังจะได้ปลดปล่อยความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ไปกับกิจกรรมมุมประดิษฐ์ (STEM Workshop) และการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ Science Challenge อีกด้วย

ขณะที่ วช. ได้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมมาจัดแสดงมากมาย รวมถึงการสาธิตการบินโดรน โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กิจกรรมเสวนาให้ความรู้ และกิจกรรมเวิร์คช็อป เช่น กิจกรรม DIY Young pilot และ Plant Mineral Crystal  ด้าน สดร. ได้นำนิทรรศการดาราศาสตร์ ที่บอกเล่าเรื่องราวของระบบสุริยะ หรือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมเกมดาราศาสตร์ ไฮไลต์สำคัญ คือ การนำอุกกาบาตที่ตกมายังพื้นโลกเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วจากประเทศอาร์เจนตินามาโชว์ภายในงานนี้อีกด้วย

“NSM และหน่วยงานพันธมิตรภายใต้กระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนของอาเซียนในทุกรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” ผศ.ดร.รวิน กล่าว