ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ”

ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ”

09-12-2021
ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ”

วันที่ 18 มีนาคม 2564 /องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ” เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชนในด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตให้แก่เยาวชนในจ.สมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานคาราวานฯ ดังกล่าว โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวรายงาน และคุณสุรกิจ อารยรังษี Head of Mall Operations ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ งานคาราวานฯ ดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ

 

13741518947656

13741518916583

13741519025055

13741518978873

13741518837282

13741518881954