เรื่อง REASON

เรื่อง REASON

07-12-2021
เรื่อง REASON

 

 424 600

เรื่องย่อ

2พี่น้องมุ่งหน้าแข่งขัน ใฝ่ฝันเป็นวิทยาศาสตร์

   “บาส” เด็กหนุ่ม ผู้มีความฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ขณะที่ “พี่ชาย” ก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เช่นกัน แต่พี่น้องคู่นี้ไม่ลงรอย เพราะ “พี่ชาย” มองว่า “น้องชาย” เป็นคู่แข่ง คอยดูถูก คอยตอกย้ำ เพราะ “พี่ชาย” ชนะการแข่งขันทางวิชาการเสมอ ทำให้ “บาส” ตั้งใจเพื่อเอาชนะ “พี่ชาย” จึงมองข้ามไปว่าสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นคืออะไร 
กระทั่ง “บาส” กลับไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อีกครั้ง และนึกถึงตอนเด็กว่ามีผู้หญิงพูดบางประโยค ทำให้ “บาส” ย้อนกลับมามองตัวเองว่าแท้จริงแล้วอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์...

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งนี้มีอะไร ที่ทำให้ “บาส” นึกขึ้นได้ว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ และ “บาส” จะทำอย่างไร เพื่อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ตามที่ตัวเองใฝ่ฝัน “บาส” จะเอาชนะ “พี่ชาย” ได้หรือไม่...

   หนังสั้น เรื่อง REASON เป็นผลงานของทีม Who do Studio นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยที่มาของหนังสั้นเรื่องนี้ เพราะเป็นเห็นตึกธรรมชาติของพิพิธภัณฑ์ฯ จึงเห็นถึงความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างมีเหตุผลที่ไม่เหมือนกัน REASON เรื่องนี้สร้างเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการมุ่งแต่เอาชนะจนลืมว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการที่แท้จริงคืออะไร และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้แง่คิดหรือมุมมองอะไรถึงทำให้กลับมานึกถึงความต้องการของตัวเอง อะไรที่ท้าทายผู้ชม ให้เกิดความคิดวิธีและแนวทางที่จะนำตัวเองไปสู่เป้าหมายจริงๆ โดยไม่เอาความคิดหรือทำเลียนแบบคนอื่น

เรื่อง REASON