องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อพวช. ครบรอบ 25 ปี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อพวช. ครบรอบ 25 ปี

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อพวช. ครบรอบ 25 ปี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อพวช. ครบรอบ 25 ปี โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอดีตผู้บริหาร อพวช. , คณะกรรมการ อพวช. รวมทั้ง หน่วยงานต่าง ๆ ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี อาทิ นางตติยา ใจบุญ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะกรรมการ อพวช., รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), นางสาวพริมา เกิดอุดม ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.), นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.), ผศ.ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม ผู้อำนวยการภารกิจการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้และนวัตกรรม (สกสว.), ผู้แทนสำนักพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์, ผู้แทนชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน (ชรช.), ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และผู้แทนศูนย์วิจัยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

299A4289 800x533

         นอกจากนี้ อพวช. ยังจัดร่วมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ คณะกรรมการ อพวช., นายธนากร พละชัย อดีตรองผู้อำนวยการ อพวช., และผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์    พร้อมทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรี อพ." ประจำปี 2562 ณ อาคารสำนักงาน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

839349183180009145361081668160288347914240o

8374519131800092920277338809762502951829504o

8367380131800093353610626027602299147255808o

8364118431800084386944856179578651764326400o

299A4338800x533

299A4079800x533

299A4052800x533

299A4039800x533

299A4018800x533

299A4011800x533

299A4000800x533

299A3986800x533

299A3980800x533

299A3952800x533

299A4289800x533