อพวช. ชวนชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ที่คัดสรรจากทั่วโลกถึง 21 เรื่อง พร้อมจัดกิจกรรมเสริมความสนุกจากภาพยนตร์ 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. นี้ กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

อพวช. ชวนชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ที่คัดสรรจากทั่วโลกถึง 21 เรื่อง พร้อมจัดกิจกรรมเสริมความสนุกจากภาพยนตร์ 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. นี้ กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

08-12-2021
อพวช. ชวนชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ที่คัดสรรจากทั่วโลกถึง 21 เรื่อง พร้อมจัดกิจกรรมเสริมความสนุกจากภาพยนตร์ 1 พ.ย. – 23 ธ.ค. นี้  กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

อพวช. ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “การปฎิวัติทางอาหาร” ณ ศูนย์ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน และคาราวานวิทยาศาสตร์ พร้อมจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ประกอบการชมภาพยนตร์เพิ่มความสนุกสนานและสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม นี้

AP3 0598

          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 หรือ Science Film Festival 2018 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การปฎิวัติทางอาหาร” ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความต้องการอาหารของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดอันตรายที่ใหญ่ที่สุดต่อโลก จะเป็นการสำรวจประเด็นเกี่ยวกับโภชนาการและตอบสนองความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักของศตวรรษนี้ ซึ่งมีการคัดสรรภาพยนตร์จากทั่วโลกมาฉายให้ชมถึง 21 เรื่อง อาทิ ภาพยนตร์เรื่องรู้จริงเรื่องวิตามิน ภาพยนตร์เรื่องไม่มีน้ำตาลก็หวานได้ ภาพยนตร์เรื่องอร่อยดีมีประโยชน์ ภาพยนตร์เรื่องน้ำนมมาจากไหน ภาพยนตร์เรื่องคิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง ภาพยนตร์เรื่องความน่าทึ่งของผีเสื้อ ภาพยนตร์เรื่องจุดประกายเลขคณิต ตอน ต้นไม้สูงแค่ไหน ภาพยนตร์เรื่องเมสซี่ตะลุยโอคิโด ตอน ดอกไม้เบ่งบาน เป็นต้น    04

         นอกจากการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ดังกล่าวแล้ว อพวช. ยังได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจากการชมภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าชมเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่ความสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ถึง 5 เรื่องด้วยกัน คือ 1. กิจกรรมสำรับในฝัน (ของนักโภชนาการ และเราด้วยไหม?) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถอ่านข้อมูลทางโภชนาการจากฉลากได้ พร้อมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารในชีวิตประจำวัน 2. กิจกรรมขวดน้ำอัดลมสร้างเมฆ เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจว่าเมฆคืออะไร เข้าใจกลไกลการเกิดเมฆเบื้องต้น และเข้าใจความเชื่อมโยงเกี่ยวกับความดันและอุณหภูมิ 3. กิจกรรม หมุน หมุน หมุน ลูกข่างหลากสี เพื่อเข้าใจการหมุนของลูกข่าง เรียนรู้เรื่องความเฉื่อยในการมองเห็นของดวงตา และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการประดิษฐ์ตกแต่งลูกข่าง 4. กิจกรรม Magic Papers กระดาษหรรษา เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อน และครอบครัว และ 5. กิจกรรม มหัศจรรย์-สัมพันธ์-สัดส่วน เข้าใจวิธีการคำนวณเบื้องต้น และได้รู้ความมหัศจรรย์ของร่างกายเราที่มีความสัมพันธ์กันแต่ละสัดส่วน

01

         โดย อพวช. จัดสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์และจัดกิจกรรมเสริมศึกษาถึง 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต.คลองห้า อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพ นอกกจากนี้ยังนำไปฉายในคาราวานวิทยาศาสตร์ที่ อพวช. นำไปจัดแสดงตามจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 6 - 9 พ.ย. 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 13 - 16 พ.ย. 2561 จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 20 - 23 พ.ย. 2561 จังหวัดลพบุรี วันที่ 27 - 30 พ.ย. 2561 จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 11 - 14 ธ.ค. 2561 จังหวัดลำพูน วันที่ 18 - 21 ธ.ค. 2561 ผู้สนใจสามารถ เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2108 และ 2109