ให้การต้อนรับในการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

ให้การต้อนรับในการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

09-12-2021
อพวช.ให้การต้อนรับในการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

30 ตุลาคม 2563/ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

 

1604048286991

1604048294598

1604048295893

1604048301469

1604048304359

1604048293391

1604048288183

1604048289429