จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (Short Science Film #5) โดยใช้หลักการของ “Science Around Us หรือ วิทยาศาสตร์รอบตัว”

จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (Short Science Film #5) โดยใช้หลักการของ “Science Around Us หรือ วิทยาศาสตร์รอบตัว”

09-12-2021
จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (Short Science Film #5) โดยใช้หลักการของ “Science Around Us หรือ วิทยาศาสตร์รอบตัว”

อพวช. ร่วมกับ ไทยพีบีเอส จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (Short Science Film #5) โดยใช้หลักการของ “Science Around Us หรือ วิทยาศาสตร์รอบตัว” มาประยุกต์เป็นเรื่องราวภายใต้แนวคิด “Change มองมุมวิทย์ ชีวิตเปลี่ยน” ความยาว 8-10 นาที ชิงเงินรางวัลและทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ มูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม 2563

            องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดเวทีเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และผู้สนใจได้พัฒนาทักษะในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์สั้น ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5 (Short Science Film #5) ด้วยการนำหลักการของ “Science Around Us หรือ วิทยาศาสตร์รอบตัว” ถ่ายทอดออกมาภายใต้แนวคิด “Change มองมุมวิทย์ ชีวิตเปลี่ยน” โครงการฯ นี้ตั้งใจจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองในเรื่องของศิลปะและวิทยาศาสตร์ ว่าจริง ๆ แล้ว เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอและอยู่รอบๆ ตัวเราตลอดเวลาด้วย รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาขนคนไทยทุกคนให้หันมาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นบันไดสำคัญ ในการปลูกฝังและสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

299A7658 800x533

            นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5 (Short Science Film #5) ในปีนี้นับเป็นเวทีที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดกว้างให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจการทำหนังสั้นได้แสดงความสามารถ โดยนำความรู้พื้นฐานและมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้นวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งปีนี้มีทุนการศึกษา, เงินรางวัลและทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ สำหรับทีมชนะเลิศ รางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท 1.ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) 2. ประเภทอุดมศึกษา(เทียบเท่า) อายุไม่เกิน 25 ปี และ 3.ประเภทประชาชนทั่วไป สมาชิกของทีมไม่จำกัด เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
 

299A7676 800x533

         รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เปิดเผยว่า คนไทยทุกคนสามารถเรียนรู้และสร้างสรรค์พลังในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้นทางวิทยาศาสตร์ได้ เพราะศาสตร์และศิลป์ เป็นของคู่กัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถคิด และสร้างสรรค์ได้ง่าย เป็นการถ่ายทอดเผยแพร่เรื่องราว ความรู้ จินตนาการ แห่งความเป็นวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อศิลปะที่เข้าถึงง่าย โดยผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภท จะได้เผยแพร่และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

299A7804 800x533

          กิจกรรมของโครงการ ฯ นี้ เริ่มตั้งแต่งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯและเปิดรับสมัครวันแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-11.30 น. โดยนอกจากจะนำเสนอข่าวสารข้อมูลในปีนี้แล้ว ยังจัดให้มีการพูดคุย MiniTalk กับ GURU คนดัง ในหัวข้อ “หนังสั้นวิทย์ คุณทำได้ แค่เปลี่ยนมุมคิด” โดยคุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร A Day และThe Standard , คุณชัญญา แม็คคลอรีย์ นักแสดงหญิง เจ้าของรางวัล Best Leading Female จากซีรีส์ เรื่อง The Deadline ในงาน 24th Asian Television Awards (ATA) , คุณอ๊อด บัณฑิต ทองดี เลขาธิการสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และคุณชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา หัวหน้ากองสื่อสารวิทยาศาสตร์ อพวช. นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเดินสาย Roadshow ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วทุกภาค คือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ

299A7983 800x533

           อีกทั้งยังจัดให้มี Workshop ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หรือเทียบเท่า) ที่เข้าร่วมในโครงการฯ กับการอบรมกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น จำนวน 15 ทีม ร่วมกับผู้กำกับมืออาชีพ 5 ท่าน คุณเชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ ผู้กำกับหนัง สารคดีคุณภาพ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อดีตผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ดังเรื่อง มนต์รักทรานซิสเตอร์ 2001 คุณวิชชพัชร์ โกจิ๋ว 1 ในผู้กำกับภาพยนตร์ร้อยล้าน “แฟนฉัน” และกรรมการผู้จัดการบริษัท จีทีเอช ออนแอร์ จำกัด คุณชาญชัย สวัสดิวิชัยกุล ผู้กำกับละครทางช่อง 7 สี และซีรีส์ละครเด็กทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คุณบุญญฤทธิ์ เวียงนนท์ ผู้กำกับรุ่นใหม่ โปรดิวเซอร์และนักแสดง ที่เคยผ่านเวทีภาพยนตร์ระดับโลกที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส และคุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับ นักเขียนบท ผู้สร้างภาพยนตร์ และเลขาธิการสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ซึ่งสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook : Short Science Film

            วิธีการรับสมัครและการส่งผลงาน

            วิธีที่ 1 กรอกเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ฯ 32 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20 (พานิชกุล 1) ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

            วิธีที่ 2 ส่งผลงานทาง Email : ShortSciFilm2020@gmail.com กรอกเอกสาร สแกนใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบลิงก์ซึ่งอัปโหลดคลิปผ่านทางเว็บไซต์ฝากไฟล์ต่างๆ